CHƯƠNG TRÌNH TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

     Trong sản xuất, Doanh nghiệp muốn đảm bảo chất lượng của sản phẩm theo đúng thời gian & mục tiêu đề ra cần chú ý quan tâm đến đội ngũ Tổ trưởng sản xuất. Người tổ trưởng sản xuất giỏi sẽ giúp cho việc thúc đẩy tăng năng suất – sản lượng & tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Vậy, Tổ trưởng sản xuất là người như thế nào, và làm Tổ trưởng sản suất khó hay dễ?     Hãy đến với khóa học Tổ trưởng sản xuất của Trường Đào Tạo MTC với đội ngũ Giảng viên sẽ giải quyết phần nào những vướng mắc, giải tỏa những nỗi lo; cung ứng các giải pháp & trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản cần có của một người Tổ trưởng. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất. Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được … Đọc tiếp CHƯƠNG TRÌNH TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT