0932 001 777

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

Chi phí vật tư nguyên liệu trong sản xuất chiếm tỷ lệ từ 50 – 70% giá vốn sản xuất, nhưng công tác quản trị tồn kho, vật tư của DN hiện nay thế nào?

 1. Giá trị hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong vốn hoạt động của DN và đang là chi phí trong sản xuất. Quản trị tồn kho là làm thế nào để có thể trả lời 2 câu hỏi sau:
  • Tồn kho bao nhiêu là đủ?
  • Lúc nào thì nên đặt hàng?
 2. Công tác quản lý vật tư hiện đã hiệu quả chưa? Tiến độ, số lượng, chất lượng vật tư cung ứng cho sản xuất có đáp ứng yêu cầu của sản xuất chưa? Và làm thế nào để có thể cung ứng đồng bộ vật tư cho sản xuất với chi phí thấp nhất? Đó chính là những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý vật tư.

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản trị tồn kho và vật tư trong sản xuất.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý để quản lý tốt vật tư, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Cán bộ quản lý SX, cán bộ kế hoạch, quản lý vật tư, quản lý kho

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 04 buổi (2 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 • 30% Lý thuyết
 • 70% thực hành
 • Thảo luận mở (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống (Case study)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Phương pháp động não (Brainstorm)
 • Biểu đồ tư duy (Mind-map)
 • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, chuyên viên tư vấn am hiểu công tác đào tạo trong các doanh nghiệp. Do đó Trường MTC sẽ mang lại cho học viên những chương trình đào tạo thực tế, dễ hiểu, dễ dàng ứng dụng vào công việc và cuộc sống.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

💥 LIÊN HỆ 💥
PHÒNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO

☝️ Ms Xuân Dung | ☎️ 0932 001 777 | 📮 dungcao@mtc.edu.vn

Share Now

Leave us a reply