CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ – TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT

      

       Trong tình hình cạnh tranh hiện nay, một trong những yếu tố chủ yếu giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh là việc đảm bảo làm thế nào để có thể sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng, đúng thời hạn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với một chi phí tối thiểu.

        Khoá học “Quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất” là nhằm thực hiện được mục tiêu nói trên.

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Sau khóa học này, học viên sẽ hiểu đúng tầm quan trọng của chi phí trong sản xuất, từ đó sẽ có sự quan tâm đúng mức đến các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất, có phương pháp tìm, phát hiện các lãng phí trong sản xuất.
 • Học viên sẽ được trang bị các phương pháp quản lý chi phí sản xuất tiên tiến, giúp thực thi được công tác quản lý hiệu quả, và có khả năng đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhằm hạn chế các lãng phí, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Cán bộ quản lý sản xuất, cán bộ các phòng nghiệp vụ có liên quan

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 06 buổi (3 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 • 30% Lý thuyết
 • 70% thực hành
 • Thảo luận mở (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống (Case study)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Phương pháp động não (Brainstorm)
 • Biểu đồ tư duy (Mind-map)
 • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, chuyên viên tư vấn am hiểu công tác đào tạo trong các doanh nghiệp. Do đó Trường MTC sẽ mang lại cho học viên những chương trình đào tạo thực tế, dễ hiểu, dễ dàng ứng dụng vào công việc và cuộc sống.

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn đào tạo của Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật MTC

 Điện thoại: (028) 38 62 12 18 – (028) 38 62 12 19   –  Fax: (028) 38 62 12 17

Hotline: 0932 001 777 – 0916 41 61 45

 Email: tuvandaotao@mtc.edu.vn         Website: www.mtc.edu.vn

 

Share Now

Leave us a reply