0932 001 777

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG QUẢN LÝ CON NGƯỜI

     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý con người (nhân sự) trong doanh nghiệp.
 • Hiểu được một số quan điểm phổ biến về quản lý nhân sự.
 • Nắm được các yếu tố tác động đến hành vi con người (trong công việc) và ứng dụng để tạo động lực làm việc và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Giới thiệu một số công cụ hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

   ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Trưởng, Phó các phòng ban….
 • Cán bộ quản lý liên quan.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 04 buổi (2 ngày)

 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 • 30% Lý thuyết
 • 70% thực hành
 • Thảo luận mở (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống (Case study)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Phương pháp động não (Brainstorm)
 • Biểu đồ tư duy (Mind-map)
 • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

 GIẢNG VIÊN:

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, chuyên viên tư vấn am hiểu công tác đào tạo trong các doanh nghiệp. Do đó Trường MTC sẽ mang lại cho học viên những chương trình đào tạo thực tế, dễ hiểu, dễ dàng ứng dụng vào công việc và cuộc sống.

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn đào tạo của Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật MTC

 Điện thoại: (028) 38 62 12 18 – ( 028) 38 62 12 19   –  Fax: (028) 38 62 12 17

Hotline: 0932 001 777 

 Email: tuvandaotao@mtc.edu.vn         Website: www.mtc.edu.vn

Share Now

Leave us a reply