0932 001 777

Bài Học Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

   

     Một nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm như sau: đem nhốt 6 con khỉ vào ba phòng trống khác nhau, trong mỗi phòng có một lượng thực phẩm nhất định, nhưng được bố trí theo những cách khác nhau. Phòng thứ nhất, thức ăn đặt dưới mặt đất. Phòng thứ hai, thức ăn được chia ra và treo lên với độ cao tăng dần. Phòng thứ ba, thức ăn được treo trên trần nhà. Sau một tuần, nhà khoa học quay lại phòng, quan sát kết quả, và phân tích hành vi của các con khỉ.

    Ở phòng thứ nhất, một con khỉ bị chết, và một con bị thương. Lý do vì chúng thấy thức ăn để dưới mặt đất quá dễ dàng tìm được, nên đã đánh nhau để tranh giành thức ăn.

   Ở phòng thứ hai, cả hai con đều nỗ lực hợp tác với nhau, nhưng thức ăn quá cao, nằm ngoài tầm với rất xa, nên kết quả là cả 2 con đều bị chết đói.

   Ở căn phòng thứ ba, cả hai con khỉ đều sống khỏe mạnh. Vì chúng biết phối hợp để cùng nhau lấy thức ăn. Chúng lấy thức ăn ở dưới thấp trước, rồi sau đó tiến lên mức cao dần …

Bài học rút ra:
Sắp xếp nguồn nhân lực để tối ưu hóa kết quả công việc, luôn là bí quyết của các doanh nghiệp thành công. Câu chuyện này đã thể hiện rằng việc giao việc quá khó hoặc quá dễ đều có khả năng gây ra vấn đề. Chỉ khi nào độ khó của công việc vừa với sức của nhân viên, và tăng dần theo thời gian, thì tài năng của con người mới được phát huy tối đa.

    Doanh nghiệp nào tổ chức được hoạt động như vậy, sẽ trở thành cỗ máy đào tạo nhân tài và không bao giờ bị suy yếu.

Trích dẫn từ internet

Share Now

Leave us a reply